Tidigare har Åse under ca 20 år varit körledare för Sunlight Chorus. Under dessa år var Sunlight en framgångsrik kvinnlig Barbershopkör och vann de Nordiska Mästerskapen vid många tillfällen. Sunlight blev kända för sin vibrerande energi och förmåga att tänja på gränserna. Vid internationella tävlingar ("VM") i USA, placerade kören sig flera gånger högt, som bäst vann Sunlight en Silvermedalj vid tävlingarna i Atlanta i september 1999. Kören producerade många bejublade shower och ett antal cd-skivor exrmpelvis "Take it", "Vibration" och "Sunlight Day and Night".