Innehållsförslag för ett halvdagsseminarium (2-3 tim):

  • Röstens betydelse i vår talade kommunikation
  • Grundläggande röstträning: balans, andning, fonation, resonans, artikulation
  • Att nå ut: Talläge och röststyrka
  • Rösten som uttrycksmedel
  • Hög- och lågstatus-signaler vi sänder ut/läser av

Vid ett heldagsseminarium (6-7 tim) utökas framförallt möjligheterna till individuell feedback.